สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีโรงงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12 หมู่ 3 ต.หัวป่า อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยบริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก BOI เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย  

      โดยที่ตั้งโรงงานอยู่ใน จ.สิงห์บุรี  ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นและสนับสนุนความก้าวหน้าในชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานในพื้นที่ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การบำรุงพระพุทธศาสนา  

       ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนารูปแบบสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีให้กับพนักงานของบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9100:2000, ISO:22000, GMP, HACCP และ มอก. เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

view